Regulamin

1. Administrator https://dampozyczke.pl/ świadczy usługi związane udostępnieniem wniosku kredytowego, a następnie przekazywaniem danych względem osób, które są uprawnione do oferowania pożyczek.
2. W celu uzyskania telefonicznej oferty pożyczki niezbędne jest podanie danych osobowych we wniosku takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, źródło dochodu, kwota pożyczki, okres spłaty pożyczki w miesiącach, wysokość obecnego zadłużenia, a także wyrażenia zgody na postanowienia regulaminu oraz polityki prywatności.
3. Świadczone przez administratora usługi są odpłatne, a koszt przedstawienia oferty wynosi 25zł netto (30.75 zł brutto). Płatność następuje za pomocą wysłania wiadomości sms o treści WNIOSEK pod numer 92520.
4. W odpowiedzi na powyższą wiadomość sms przyjdzie kod zwrotny, który umożliwi wypełnienie wniosku, a w dalszej mierze otrzymywanie ww. oferty.
5. Brak wypełnienia i przesłania wniosku sprawi, iż użytkownik nie będzie mógł otrzymywać ww. oferty.
6. Płatność SMS wykonywana jest przy pomocy platformy dostępnej na stronie internetowej https://hotpay.pl/ prowadzonej przez ePłatności Sp. z o.o. Sp. k., ul. 27 stycznia 9, 34 – 120 Andrychów, KRS: 0000655383. Celem wykonania niniejszej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Administrator powierza dane osobowe NewCommerce Services Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38d, 02-232 Warszawa Nip. 5223035475, który to będzie je wykorzystywał wyłącznie do przedstawienia użytkownikom niniejszego serwisu ofert pożyczek oraz kredytu za pomocą połączeń telefonicznych oraz wiadomości e-mail.
7. Po otrzymaniu powyższych danych wskazanych we wniosku Administrator przekazuje dane do osób, które posiadają niezbedną wiedzą oraz uprawnienia w zakresie składania ofert pożyczek.
8. Partnerzy wskazani w ustępie 6 przekażą względem użytkowników ww. ofertę pożyczki.
9. Administratorem niniejszego serwisu jest XULOCK Sp. Z. O. O. Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. HENRYKA SIENKIEWICZA 85/87/8 90-057 Łódź, Polska, KRS: 0000678205 wpisana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
10. Umowa z użytkownikiem zostaje zawarta z chwilą akceptacji regulaminu oraz wysłania wiadomości sms przez użytkownika.
11. Użytkownik ma prawo odstapienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, jednakże z chwilą złożenia oferty telefonicznej pożyczki użytkownik traci możliwość odstąpienia od umowy.
12. Kontakt z administratorem strony dostępny jest poprzez e-mail: kontakt@dampozyczke.pl.
13. Jeżeli masz problem z Usługą lub nie dostałeś kodu to skorzystaj z Reklamacji poprzez kontakt z nami za pomocą wiadomości e-mail: kontakt@dampozyczke.pl .
14. Brak kodu zwrotnego bądź problem z realizacją transakcji: https://hotpay.pl/reklamacja/.
15. Jeżeli zrealizowałeś swój jednorazowy kod błędnie, to skontaktuj się z nami: kontakt@dampozyczke.pl lub 577902743.
16. Serwis zajmuje się pozyskiwaniem klientów, zainteresowanych usługami wymienionymi w punkcie 1 regulaminu, oraz przekazywaniem kontaktów tych klientów, do firmy NewCommerce Services Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38d, 02-232 Warszawa Nip. 5223035475, która specjalistycznie zajmuje się przedstawieniem ofert pożyczkowych.
17. A) Użytkownik celem skorzystania z usługi musi posiadać na komputerach z systemem operacyjnym Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 następujące przeglądarki:
• Google Chrome – najnowsza stabilna wersja,
• Mozilla Firefox – najnowsza stabilna wersja,
• Microsoft Edge – najnowsza stabilna wersja,
• Opera – najnowsza stabilna wersja.
B) Na komputerach Apple z systemem operacyjnym macOS wspieramy następujące przeglądarki:
• Apple Safari – najnowsza stabilna wersja.
C) W Konfiguracji przeglądarki należy włączyć obsługę JavaScript oraz wtyczkę Adobe Flash Player zaktualizować do najnowszej wersji.
D) Komputer powinien spełniać minimalne wymagania określone przez producenta systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej.
E) Każdy użytkownik musi posiadać połączenie z Internetem.
F) Telefon komórkowy wraz z możliwością odbioru połączeń celem nawiązania kontaktu z partnerami administratora.
18. Użytkownik nie może w jakikolwiek sposób dostarczać bezprawnych treści administratorowi.
19. Administrator nie przewiduje szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z świadczonej usługi.
20. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę powstałą w związku z funkcjonowaniem niniejszego serwisu wyrządzoną z winy nieumyślnej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które powstały wskutek otrzymanych ofert pożyczek, gdyż powyższe oferty są przekazywane przez partnerów, którzy prowadzą w tym zakresie działalność gospodarczą, a co za tym idzie posiadają niezbędne kwalfikacje do składania ww. ofert.

Pobierz regulamin w formie PDF: Kliknij Tutaj

Ciasteczka

Serwis wykorzystuje niewielkie pliki zwane plikami cookies (ciasteczkami) do celów statystycznych oraz poprawy funkcjonalności serwisu. Są one zapisywane przez administratora za pośrednictwem serwisu na komputerze osoby odwiedzającej niniejszy serwis, jeżeli przeglądarka internetowa odwiedzającej osoby na to pozwala. W tym celu przetwarzane są takie dane jak: Twój adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, przeglądane przez ciebie podstrony serwisu oraz czas na to poświęcony. Zbierane w ten sposób informacje pomagają dostosowywać reklamy internetowe do Twoich potrzeb, dostosować stronę internetową do urządzenia odwiedzającego, usprawnić funkcjonalność serwisu oraz dają możliwość opracowania ogólnych statystyk odwiedzin serwisu. Mechanizm plików cookies nie powoduje jakichkolwiek zagrożeń na urządzeniu odwiedzającego serwis. Jednakże, gdy nie zgadzasz się na przesyłanie plików cookies, to możesz za pomocą ustawień przeglądarki zablokować przesyłanie plików cookies. W przypadku wyłączenia plików cookies korzystanie z serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.Administrator gromadzi także adresy IP odwiedzających niniejszy serwis. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej serwis przez dostawcę usług internetowych. Adres IP jest wykorzystywany przez administratora przy tworzeniu analiz statystycznych, diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści serwisu. Z racji tego, iż pliki cookies są wykorystywane m.in. do reklamy opartej na profilowaniu, to każdy użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu względem prowadzenia reklamy opartej na podstawie profilowania za pomocą ustawień przeglądarki.